logowanie


matematyka » arytmetyka » zbiory » zbiory liczbowe » liczby zespolone » moduł liczby zespolonej

Moduł liczby zespolonej

Moduł liczby zespolonej to rozszerzenie pojęcia wartości bezwzględnej z liczb rzeczywistych na liczby zespolone. Liczbę zespoloną z = a + bi interpretujemy na płaszczyźnie jako punkt (a, b).

moduł liczy zespolonej

Modułem liczby zespolonej z = a + bi nazywamy liczbę |z| = |a + bi| = a2+ b2 . Jest on miarą odległości punktu z od początku układu współrzędnych, czyli długość wektora Oz.

© 2023 math.edu.pl      kontakt