logowanie


matematyka » arytmetyka » działania na liczbach » dzielenie » rachunek pisemny

Rachunek pisemny - dzielenie

Należy pamiętać, że dzielenie sposobem pisemnym zaczynamy od największego rzędu.

 154
 462 : 3
-3
 16
-15
  12
 -12
   0

Dzielimy 4 setki przez 3 i otrzymujemy jedną setkę. Zapisujemy cyfrę 1 nad cyfrą 4. Następnie mnożymy 1 · 3 = 3 i odejmujemy od 4. Została jedna setka, którą zamieniamy na dziesiątki, dołączamy 6 dziesiątek otrzymując 16 dziesiątek. Dzielimy 16 dziesiątek przez 3, otrzymując 5 dziesiątek. Zapisujemy cyfrę 5 nad cyfrą 6. Dalej mnożymy 5 · 3 i odejmujemy od 16. Została nam 1 dziesiątka , którą zamieniamy na jedności i dołączamy jeszcze 2 jedności. 12 jedności dzielimy przez 3, otrzymując w wyniku 4. Czwórkę zapisujemy nad cyfrą 2. Mnożymy 4 · 3 = 12 i odejmujemy od 12. Ostatecznym wynikiem jest 462 : 3 = 154.


Podziel dwie liczby naturalne sposobem pisemnym.
Przykład poprawnie wprowadzanych danych: 5678 : 12

© 2023 math.edu.pl      kontakt