logowanie


matematyka » problem » informacje

Problem

problem

informacje  |  zadania  |  ranking  |  ostatnie zgłoszenia  |  konkursyW jaki sposób udzielać odpowiedzi?

Podczas wysyłania odpowiedzi do zadań, należy zwrócić uwagę na format odpowiedzi. Są trzy rodzaje:
- liczba
- ciąg
- wyrażenie

Liczba
Liczbę można wprowadzić jako ciąg cyfr, liczbę z przecinkiem (kropką) lub jako ułamek p/q, gdzie q różne od zera. Każdy format zostanie zaakceptowany, jeśli wartość odpowiedzi będzie zgodna z dokładnością przybliżenia do co najmniej trzech cyfr po przecinku. Dla tego formatu wszelkie białe znaki (spacja, enter, etc.) są ignorowane przy sprawdzaniu, a przecinek dziesiętny zamieniany na kropkę dziesiętną.

Ciąg
Jeśli odpowiedzią jest ciąg, to separatorem między wyrazami ciągu jest dowolny biały znak (spacja, enter) lub przecinek lub dowolna kombinacja białych znaków z przecinkiem. Dwa przecinki, spacje, będą redukowane do jednego znaku będącym separatorem wyrazów ciągu. Białe znaki z początku i końca są ignorowane.

Wyrażenie
W tym formacie wszelkie ciągi białych znaków redukowane są do jednej spacji oraz wszystkie litery zamieniane są na małe. Białe znaki z początku i końca są ignorowane.

Jak utworzyć zadanie?

© 2023 math.edu.pl      kontakt