logowanie


matematyka » problem » informacje

Problem

problem

informacje  |  zadania  |  ranking  |  ostatnie zgłoszenia  |  konkursyPrzebieg konkursu

Po rozpoczęciu konkursu, każdy uczestnik stara się rozwiązać jak najszybciej wszystkie zadania. Po każdym wysłanym zgłoszeniu, sędzia sprawdza i porównuje przesłaną odpowiedź z odpowiedzią autora zadania. Jeśli jest zgodność, zgłoszenie zostaje zaakceptowane z wynikiem odpowiedź poprawna, a uczestnik otrzymuje punkt rankingowy za zadanie. Jeśli wynik zgłoszenia to odpowiedź błędna, uczestnik ma prawo do ponownego nadesłania odpowiedzi. Każdy uczestnik po przesłaniu odpowiedzi ma prawo do podglądu swojego zgłoszenia, prawo do podglądu wszystkich zgłoszeń ma organizator konkursu.

Dopóki uczestnik nie udzieli zgodnej odpowiedzi, za każde błędne zgłoszenie do zadania, otrzymuje punkt karny. Punkty te widoczne są w zakładce ranking i wyświetlane są na czerwono. Za takie punkty naliczane są karne minuty, ale dopiero wtedy, gdy zadanie zostanie rozwiązane. Za pierwsze poprawne zgłoszenie nadesłane do zadania naliczany jest także czas jaki upłynął od początku konkursu. Zatem po rozwiązaniu zadania, uczestnik otrzymuje punkt rankingowy, a do konta doliczony zostaje łączny czas za rozwiązanie zadania i ewentualne błędne zgłoszenia. W rankingu wyżej jest ten uczestnik, który ma więcej punktów rankingowych. Jeśli co najmniej dwóch uczestników ma taką samą liczbę punktów, o pozycji w rankingu decyduje czas.

Podczas konkursu uczestnicy mogą komunikować się z organizatorem za pomocą komentarzy. Jeśli w zadaniu jest błąd, zadanie jest niezrozumiałe lub niejednoznaczne, można wysłać krótki komentarz lub zapytanie. W komentarzach przestrzegamy netykiety. Zabrania się udzielania odpowiedzi przez uczestników konkursu. Dowolny komentarz może zostać usunięty przez organizatora bez podania przyczyny, a uczestnik może zostać zablokowany. Organizator może także wyłączyć możliwość komentowania.

Nikt nie jest nieomylny i czasem może zdarzyć się pomyłka w odpowiedzi. Jeśli taka sytuacja się zdarzy, organizator powinien poprawić odpowiedź edytując zadanie i w panelu zarządzanie konkursem uruchomić powtórne sprawdzenie wszystkich zgłoszeń zadania. Sędzia ponownie sprawdzi wszystkie zgłoszenia i naliczy punkty i kary czasowe dla tego zadania.
Jeśli któreś zadanie okazało się niejednoznaczne, organizator po jego edycji, powinien te zgłoszenia, które uzna za zasadne anulować i także uruchomić ponownie sędziego, aby sprawdził zgłoszenia zadania. Zgłoszenia anulowane są pomijane przy ponownym sprawdzaniu. W przypadku takich pomyłek, organizator powinien poinformować uczestników w treści zadania, za pomocą komentarzy lub w zakładce informacje co zrobił. Uczestnicy przyjmują taką pomyłkę ze spokojem i rozwiązują kolejne zadania ;)

Prawa do dodawania zadań i tworzenia konkursów

© 2023 math.edu.pl      kontakt