logowanie


matematyka » problem » zadania » zadanie 1625

Problem

problem

informacje  |  zadania  |  ranking  |  ostatnie zgłoszenia  |  konkursyPodzielność
Zadanie nr 1625   zgłoszenia   rozwiązania

Znajdź najmniejszą liczbę naturalną [tex]n[/tex], spełniającą podzielność [tex](k+1)|(n-k)[/tex], dla [tex]k=1,2,\ldots,9[/tex].

Poziom trudności: średnie

Wyślij odpowiedź (liczba)


© 2023 math.edu.pl      kontakt