logowanie


matematyka » problem » zadania » zadanie 635

Problem

problem

informacje  |  zadania  |  ranking  |  ostatnie zgłoszenia  |  konkursyKule
Zadanie nr 635   zgłoszenia   rozwiązania

Kule [tex]k_1[/tex], [tex]k_2[/tex] i [tex]k_3[/tex] o promieniach odpowiednio 3, 4 i 12 są parami styczne zewnętrznie. Pewna płaszczyzna jest styczna do kuli [tex]k_1[/tex] w punkcie A, do kuli [tex] k_2[/tex] w punkcie B i do kuli [tex]k_3[/tex] w punkcie C. Oblicz miary
katów trójkąta ABC i wypisz je w kolejności rosnącej.

Poziom trudności: łatwe

Wyślij odpowiedź (ciąg)


© 2023 math.edu.pl      kontakt