logowanie


matematyka » problem » zadania » zadanie 666

Problem

problem

informacje  |  zadania  |  ranking  |  ostatnie zgłoszenia  |  konkursyKwadrat liczby naturalnej
Zadanie nr 666   zgłoszenia   rozwiązania

Dla ilu liczb naturalnych [tex]n[/tex], większych od 0 i nie większych od 100, liczba [tex]n^{n}[/tex] jest kwadratem liczby naturalnej?

Poziom trudności: łatwe

Wyślij odpowiedź (liczba)


© 2023 math.edu.pl      kontakt