logowanie


matematyka » algebra » wyrażenia algebraiczne » wielomiany » suma wielomianów

Dodawanie i odejmowanie wielomianów

Dodawanie i odejmowanie wielomianów polega na redukcji wyrazów podobnych. Wykonując dodawanie wielomianów, dopisujemy do jednego wielomianu wyrazy drugiego, zachowując ich znaki i redukując wyrazy podobne. Odejmując od jednego wielomianu drugi wielomian, należy do pierwszego wielomianu dodać wielomian przeciwny do drugiego wielomianu.

Przykłady
$(2x^2 - 3x + 1) + (5x^2 + 4x - 7) = 2x^2 - 3x + 1 + 5x^2 + 4x - 7 = 7x^2 + x - 6$
$(2x^2 - 3x + 1) - (5x^2 + 4x - 7) = 2x^2 - 3x + 1 - 5x^2 - 4x + 7 = -3x^2 - 7x + 8$


Suma, różnica dwóch wielomianów

Przykłady poprawnie wpisywanych wyrażeń:
(7x^3 - 4x^2 - 4x + 5) - (3x^2 + 6)
(-2x^3-2x^2 - 3/4x - 4) + (-2x + 1/3x^2 + 1)
(2x^2 - 3,4x - 0,7) - (3,5x^2 + 0,75x + 0,25)

© 2023 math.edu.pl      kontakt