logowanie


matematyka » geometria » geometria analityczna

Geometria analityczna

Geometria analityczna to dział geometrii zajmujący się badaniem własności figur geometrycznych metodami analitycznymi i algebraicznymi. Złożone rozważania geometryczne zostają w geometrii analitycznej sprowadzone do rozwiązywania układów równań, które opisują badane figury. Przedmiotem badań geometrii analitycznej jest przestrzeń euklidesowa i własności jej podzbiorów. Geometria analityczna ma szerokie zastosowanie w fizyce, chemii i technice.

Początki tej dziedziny sięgają wieku XVII, a prekursorami byli Fermat, Pascal oraz Kartezjusz, którzy jako pierwsi punktom na płaszczyźnie przypisali pary liczb, a pewne zależności między tymi parami w danym układzie współrzędnych utożsamili z krzywymi na płaszczyźnie.

Prostokątny układ współrzędnych
Wektory
Prosta na płaszczyźnie
 
 
 

© 2023 math.edu.pl      kontakt